Особистий кабінет
Вхід на пошту

Правила користування телекомунікаційною мережею

Ці Правила описують загальноприйняті норми роботи в мережі Інтернет та кабельного телебачення. Дія Правил поширюється на порядок використання ресурсів мережі Інтернет.

1. Обмеження на інформаційний шум (спам)

Забороняється масове розсилання електронних повідомлень (spam, повідомлення електронної пошти, ICQ та інших подібних засобів особистого обміну інформацією) без попереднього узгодження. Під масовим розсиланням мається на увазі розсилання повідомлень як багатьом одержувачам, так і множинне розсилання одному одержувачу.


2. Заборона несанкціонованого доступу, мережних атак та неприпустимість фальсифікації

Не допускається здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів мережі Інтернет чи участь у
мережних атаках і мережевому зломі. У тому числі заборонені:
- використання комп’ютерів, устаткування мережі, програмних засобів спрямованих на порушення нормального функціонування елементів мережі Інтернет, що не належить користувачу;
- використання комп’ютерів, устаткування мережі, програмних засобів, що дозволяють нелегально отримати доступ, у тому числі привілейований, на такому комп’ютері чи устаткуванні, а також подальше використання такого доступу, знищення й модифікація програмного забезпечення чи даних, що не належать користувачу, без узгодження з власниками чи адміністраторами цього програмного забезпечення чи даних;
- передача комп’ютерам чи устаткуванню мережі безглуздої чи марної інформації, що створює паразитне навантаження на ці комп’ютери чи устаткування, а також проміжні ділянки мережі, в обсягах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв’язку мереж і доступності окремих її елементів;
- спроби запитів до будь-яких ресурсів, не призначених для громадського користування;
- фальсифікація своєї IP-адреси, а також інших адрес, що характеризують з’єднання за відповідними протоколами, при передачі даних у мережу Інтернет;
- фальсифікація контактної інформації про користувача, що надається власникам чи адміністраторам ресурсів мережі Інтернет;
- використання псевдонімів і анонімність, крім випадків, коли правила користування відповідними ресурсами мережі дозволяють (не забороняють) анонімність при їхньому використанні;
- використання ідентифікаційних даних (імен, адрес, телефонів тощо) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи уповноважили користувача на таке використання;
- фальсифікація своєї IP-адреси, а також адрес, що використовуються в інших мережевих протоколах, при передачі даних через мережу Інтернет;
- використання неіснуючих зворотних адрес при відправленні електронних повідомлень, а також відсилання повідомлень від імені поштових роботів і поштових систем, зокрема повідомлень про хід доставки повідомлень.


3. Використання ресурсів мережі

Використання ресурсів мережі Інтернет: каналів передачі даних, серверів і наданих ними сервісів та інформації, що отримується за їх допомоги, має відбуватись відповідно до загальнодоступних правил використання цих ресурсів і чинних норм. Правила використання ресурсів або посилання на них публікуються власниками або адміністраторами цих ресурсів у точці підключення до таких ресурсів і є обов’язковими до виконання всіма користувачами цих ресурсів. Відсутність явних опублікованих правил використання ресурсів означає, що їхнє використання припустиме відповідно до правил і норм, що визначені технологією (технічними умовами і протоколами) їх використання, а також чинним законодавством України.


4. Налаштування власних ресурсів

При роботі в мережі Інтернет користувач стає її повноправним учасником, що створює потенційну можливість для використання мережевих ресурсів, що належать користувачеві, третьою особою. У зв’язку з цим користувач повинен вжити належних заходів для такого налаштування своїх ресурсів, яке б перешкоджало їх незаконному використанню третьою особою, а також оперативно реагувати при виявленні випадків такого використання.


5. Дотримання правил, встановлених власниками ресурсів мережі Інтернет

Власник будь-якого інформаційного чи технічного ресурсу мережі Інтернет може встановити для цього ресурсу власні правила його використання. Правила використання ресурсів або посилання на них публікуються власниками чи адміністраторами цих ресурсів у точці підключення до таких ресурсів і є обов’язковими до виконання всіма користувачами цих ресурсів. Користувач зобов’язаний дотримуватись правил використання ресурсу або негайно відмовитися від його використання.


6. Використання Абонентського вводу (відгалуження)

Забороняється допускати використання Абонентського вводу (відгалуження) для надання послуг третім особам та підключення додаткових точок (ТВ приймачів) шляхом самовільного встановлення пасивного (відгалужувачів, розгалужувачів, суматорів, диплексорів, фільтрів) та активного обладнання (підсилювачів, активних відгалужувачів, активних розгалужувачів, активних суматорів, модемів). Також забороняється підключати до Абонентського вводу (відгалуження) будь які джерела напруги, нагрівати або підпалювати кабелі або обладнання, завдавати механічні пошкодження.

Умови підключення до мережі

1. Провайдер надає Абонентам послуги доступу до мережі Інтернет за технологією Ethernet. Ethernet – це технологія передачі даних та доступу до Інтернету безпосередньо через локальну мережу Провайдера, що забезпечує найвищу якість послуг та найвищу швидкість серед усіх технологій доступу до Інтернету, стабільний цілодобовий доступ до глобальних ресурсів на обраній швидкості. Таке підключення не потребує купівлі модема і здійснюється шляхом під’єднання комп’ютера користувача безпосередньо до мережевого адаптера.

2. Підключення Абонента до мережі Провайдера є безкоштовним.

3. У випадку дострокового припинення послуги, Абонент відшкодовує всі витрати пов’язані з підключенням та відключенням абонента від мережі та сплату заборгованості у повному обсязі, протягом 3 (трьох) календарних днів, якщо така існує.


Умови підключення до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi

1. Провайдер надає Абонентам послуги доступу до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi 5GHz. Wi-Fi 5GHz – (Wireless Fidelity 5GHz) - це сучасна технологія безпровідного доступу до мережі Інтернет, що динамічно розвивається в регіонах, де практично відсутній доступ до кабельних мереж. Доступ до Інтернету за технологією Wi-Fi здійснюється за допомогою спеціальних радіоточок доступу (Wi-Fi антен Ubiquiti M5). Вона базується на стандарті передачі даних IEEE 802.11, який, в свою чергу, складається з під-стандартів, найпоширенішим з яких зараз є 802.11b.

2. Наявність технічної можливості підключення та наявність відповідного обладнання.

3. У випадку дострокового припинення послуги, Абонент відшкодовує всі витрати пов’язані з відключенням абонента від мережі та сплату заборгованості у повному обсязі, протягом 3 (трьох) календарних днів, якщо така існує.

Умови та вартість підключення Пакету послуг «Інтернет+ЦТБ»


1. Умовою підключення нового Абонента є: оформлення Заяви-замовлення на підключення Пакету послуг «Інтернет+ЦТБ», сплата вартості підключення та авансової оплати за місяць користування обраним Пакетом послуг.


2. Умовою підключення існуючого Абонента є: оформлення Заяви-замовлення на підключення Пакету послуг «Інтернет+ЦТБ», сплата вартості підключення, авансової оплати за місяць користування обраним Пакетом послуг та відсутність заборгованості.


3. Оплата здійснюється протягом 3 (трьох) днів з дати оформлення Заяви-замовлення.

2012-2019. ІТ ЛЮКС